Hafan > Allwn ni helpu > Cysylltwch a ni
This site uses cookies to help make it more useful and reliable. Our cookies page explains what they are, which ones we use, and how you can manage or remove them. Don't show this message again.

Cysylltu â ni

Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol
One Kemble Street
London
WC2B 4AN

020 7271 0050 (Ffôn)
020 7271 0051 (Ffacs)

contactus@legalservicesboard.org.uk

Ymholiadau cymorth cyfreithiol: Sylwer nad yw'r LSB yr awdurdod sy'n gyfrifol am gymorth cyfreithiol. Am ymholiadau parthed cymorth cyfreithiol, mae angen i chi gysylltu â'r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol, mae'r manylion cyswllt fel a ganlyn:
Rhif ffôn: 0300 200 20 20
E-bost:contactcivil@legalaid.gsi.gov.uk
Gwefan:https://www.gov.uk/government/organisations/legal-aid-agency

Ceir manylion cyswllt pob aelod o staff ar y dudalen Ein staff.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau gan y wasg at Reolwr Cyfryngau a Materion Cyhoeddus yr LSB ar 020 7271 0068.

Os bydd eich galwad yn cael ei llwybro at beiriant ateb, gadewch eich enw, rhif ffôn a neges gryno yn rhoi manylion natur eich galwad a byddwn yn ateb cyn gynted â phosibl.

Dod o hyd i ni

Map lleoliad One Kemble Street

Sut i'n cyrraedd

Ar y tren tanddaearol

Yr orsaf danddaearol agosaf yw Holborn ar linellau Central a Piccadilly (5 munud o gerdded). Wedi gadael gorsaf Holborn, croeswch y ffordd a throi i'r chwith ger y Sainsbury's. Cerddwch i lawr Kingsway a throi i'r dde ar y dde.

Ar y trên

Y gorsafoedd rheilffordd agosaf yw Euston i’r gogledd a Charing Cross i’r de

Ar y bws

Mae yna nifer o fysus sy’n stopio yn High Holborn neu ar hyd y Strand yn Aldwych. I gynllunio taith ar y bws, gallwch ddefnyddio cynllunydd teithiau Transport for London yn: journeyplanner.tfl.gov.uk.

Mewn carhh

Y maes parcio agosaf at One Kemble Street yw Maes Parcio Bloomsbury Square.