Home > Can we help > Cynllun Iaith Gymraeg
This site uses cookies to help make it more useful and reliable. Our cookies page explains what they are, which ones we use, and how you can manage or remove them. Don't show this message again.

Cynllun Iaith Gymraeg

Cafodd Cynllun Iaith Gymraeg y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 15 Hydref 2010.

Yn unol â’r Cynllun, mae’r adran hon o wefan y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol yn darparu mynediad at destun llawn y Cynllun Iaith Gymraeg:

Cynllun Iaith Gymraeg

Sylwadau

Os oes gennych chi unrhyw gwynion neu awgrymiadau ynghylch gwella’r cynllun, cysylltwch â:

Julie Myers
Y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol
One Kemble Street
Llundain
WC2B 4AN

julie.myers@legalservicesboard.org.uk