Cynllun Iaith Gymraeg


Cafodd Cynllun Iaith Gymraeg y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 15 Hydref 2010.

Yn unol â’r Cynllun, mae’r adran hon o wefan y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol yn darparu mynediad at destun llawn y Cynllun Iaith Gymraeg:

Cynllun Iaith Gymraeg

Sylwadau

Os oes gennych chi unrhyw gwynion neu awgrymiadau ynghylch gwella’r cynllun, cysylltwch â:

Julie Myers
Y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol
One Kemble Street
Llundain
WC2B 4AN

julie.myers@legalservicesboard.org.uk