Skip to main content
This site uses cookies to help make it more useful and reliable. Our cookies page explains what they are, which ones we use, and how you can manage or remove them. Don't show this message again.

Croeso i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol

Ni yw’r corff annibynnol sy’n gyfrifol am oruchwylio rheoleiddio cyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr. Ein nod yw diwygio a moderneiddio’r farchnad gwasanaethau cyfreithiol trwy osod buddiannau defnyddwyr yng nghalon y system, gan adlewyrchu amcanion y statud a’n creodd, y Ddeddf Gwasanaethau Cyfreithiol 2007.

Rydym yn rhannu’n hamcanion rheoleiddio gyda ‘Rheolyddion Cymeradwy’ proffesiwn y gyfraith, y mae gan bob un ohonynt gyfrifoldeb am reoleiddiad dydd i ddydd y gwahanol fathau o gyfreithwyr.

Sylwer na allwn ymyrryd mewn unrhyw gwyn neu anghydfod newydd neu barhaus sydd gennych â’ch cyfreithiwr. Dylid cyfeirio unrhyw gwynion am gyfreithwyr at Ombwdsmon y Gyfraith.